انواع پارچه

پارچه مخمل : انواع مختلف دارد ( مخمل لاکچری(پورش) ، مخمل ابروبادی(الیزه) ، مخمل کالیفرنیا (از نخ پلی استر با خار بلند و نرم) ، مخمل پرشین (لایی دار) مبلی .
پارچه  هازان (سورنا): از نخ پلی استر و بافت کتان
راشل ها : از نخ پلی استری با بافت توری
پارچه فلامنت : نخ تابیده پلی استری
پارچه های ساتن : از نخ فلامنت تابیده براق
پارچه های گونی بافت : از نخ فلامنت تافته با بافت گونی 
و در اخر حریر ها : از نخ پلی استر .