فروش فوق العاده

در این قسمت محصولاتی که اماده فروش هستند با قیمت کمتر به فروش میرسد.
بعضی از محصولات مقدار ناچیزی مشکل(چاپی) دارند برای همین زیر قیمت به فروش میرسد.

محصولات زیر به متراژ و قیمت میباشد  ارسال انها فوری میباشد.

جنس پارچه هازان ، متراژ : ارتفاع 198 و عرض 141 ... ( قیمت با تخفیف : 144/800 تومان)
جنس پارچه هازان ، متراژ : ارتفاع 258 در عرض 135 ... ( قیمت با تخفیف 181/100 تومان)
جنس پارچه مخمل ، متراژ : ارتفاع 242 در عرض 145 ... (قیمت با تخفیف 210/500 تومان)
جنس پارچه مخمل ، متراژ : ارتفاع 220 در عرض 128 ... (قیمت با تخفیف168/000 ت)
جنس پارچه مخمل ، متراژ: ارتفاع 207 در عرض 144 ... (قیمت با تخفیف 178/800 ت)
جنس پارچه هازان ، متراژ :ارتفاع 231 در عرض 150 ... (قیمت با تخفیف : 191/500ت
جنس پارچه هازان ، متراژ :ارتفاع 231 در عرض 150 ... (قیمت با تخفیف : 191/500ت

این هازان پانچی بدون ایراد میباشد  کل قواره کامل میباشد ، از هر کدام 2تا موجود است  قیمت کلی ان با تخفیف : 766/000تومان 

پارچه هازان ، متراژ پارچه 428متر ... قیمت با تخفیف : 222/500 ت
جنس پارچه مخمل ، متراژ پارچه : ارتفاع 220 در عرض 145 متر ... قیمت با تخفیف : 191/400 ت