بوم و تابلو

انواع تابلو‌ها در سه حالت: قاب MDF، قاب  PVC و بوم 
در هر طرح و هر ابعادی قابل اجرا می‌باشد.