راشل دراپه

در اینجا انواع راشل دراپه و راشل دراپه با دکور ترکیبی (ترکیب با مخمل  ابروبادی) نشان داده شده.